Loopbaanproducten

De Zorgacademie werkt samen met het Servicecentrum Limburg Competent (SLC) . Op het gebied van loopbaanadvisering bieden zij een scala van diensten aan. Ook kunnen werkgevers met het SLC afspraken maken voor maatwerktrajecten.


Hier vind je o.a. informatie over:

  • de EVC procedure en het ervaringscertificaat: om kennis en kunde in kaart te brengen
  • het e-portfolio: uw verzameling van leer- en werkgegevens
  • GRIP: een programma gericht op het verbeteren van de arbeidsmarkpositie
  • Traineeship: om talenten te koppelen aan instellingen om kennis uit te breiden en ervaring op te doen.

Hieronder gaan we kort in de de producten en diensten van het Servicecentrum Limburg Competent. Meer weten?


EVC en ervaringscertficaat

EVC staat voor erkenning van verworven competenties. Kennis en kunde van een medewerker wordt nauwkeurig in kaart gebracht. Duidelijk wordt wat iemand allemaal heeft geleerd op het werk en ook daarbuiten. Een EVC-procedure mondt uit in een ervaringscertificaat: een document waarin wordt vastgelegd wat iemand nu kan en weet.
Voor meer informatie kun me op een e-mail sturen naar evc@limburgcompetent.nl.


ePortfolio

Een ePortfolio is een digitale verzameling van leer- en werkgegevens. Het wordt gebruikt als elektronisch hulpmiddel waarmee de medewerker een leven lang alle tastbare leer- en werkervaring kan opslaan. Deze digitale verzameling, het ePortfolio, kan de medewerker blijvend gebruiken. De gegevens laten zien over welke competenties de medewerker beschikt, wat de feedback van betrokkenen bij het werken en/of leren is geweest en welke competenties de medewerker bezig is te verwerven of nog moet verwerven.

Voor meer informatie kun je bellen met 088-0272124 of een e-mail sturen naar eportfolio@limburgcompetent.nl of kijken op deze website.


GRIP

GRIP is een programma dat bedrijven en instellingen helpt bij het verbeteren van de positie van hun medewerkers op de arbeidsmarkt. GRIP helpt medewerkers passend werk te vinden– in de eigen organisatie of daarbuiten - of ondersteunt bij het starten van een eigen bedrijf en het ontwikkelen van de daarvoor vereiste competenties. Het GRIP traject bestaat uit twee fasen:

  1. Fase één is vooral bedoeld om de deelnemer inzicht te verschaffen in "wie ben ik", "wat wil ik" en "wat kan ik" en hem/haar te motiveren om proactief de best passende en haalbare stappen te zetten.
  2. In fase 2 wordt gewerkt aan de uitvoering van het actieplan. Denk daarbij onder andere aan het volgen van een cursus of een volledige opleiding, het uitvoeren van een consultancyopdracht, een onderzoek of stage bij een ander bedrijf, e.d.

Heeft u een of meerdere medewerkers waarvoor een GRIP programma zinvol is, heeft u een opdracht voor een "ervaren" stagiair of wilt u meer informatie neem dan contact op met 088-0272124, stuur een e-mail naar grip@limburgcompetent.nl of kijk op deze website.


Traineeship

Jump Start is een traineeprogramma dat talentvolle trainees koppelt aan instellingen die in Limburg en de aangrenzende (Eu)regio actief zijn.
Potentiële trainees solliciteren naar een traineeship bij Jump Start. Na een gedegen selectieprocedure, waarin wordt vastgesteld of voldaan wordt aan de criteria voor deelname, volgt een assessment / ontwikkelscan. Aan de hand van de ambities en competenties van de trainee koppelt Jump Start de trainee aan passende instellingen of opdrachten.
Net als de trainees worden de deelnemende instellingen met zorg geselecteerd. Onder instellingen denken wij zowel aan zorginstellingen als aan industrie, dienstverlening en (semi)overheden (zoals gemeenten).


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs bereikbaar onder nummer 06 – 42757087 of jumpstart@limburgcompetent.nl. Ook kunt u kijken op deze website