Samenwerkings­verbanden

Om haar doelen te bereiken werkt Zorgacademie Parkstad Limburg samen met een aantal andere organisaties. Samen sta je tenslotte sterker.


Zorg aan Zet

Zorg aan Zet is de arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in Limburg. Zorg aan Zet biedt niet alleen concrete en praktische ondersteuning, maar is ook actief op strategisch en beleidsmatig vlak.

Zorg aan Zet is een leden-organisatie. Samen met de aangesloten zorgorganisaties streeft zij naar kwantitatief en kwalitatief goede zorg en verbondenheid tussen de verschillende zorgorganisaties in Limburg.

ZaZ_logo.jpg

Servicecentrum Limburg Competent

Het Servicecentrum Limburg Competent (SLC) helpt werkgevers en werknemers bij van werk-naar-werktrajecten, het doorontwikkelen van werknemers en het streven naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het SLC biedt regionale werkgevers en werknemers arrangementen op maat. Daarbij stemt SLC haar trajecten volledig af op de situatie van de klant en zet daarbij de expertise van haar partners optimaal in. Deze expertise omvat o.a. opleidingen op maat, loopbaanadvies, onderzoek, mobiliteitstrajecten en diverse producten die daarbij ondersteunen.

Het Servicecentrum Limburg Competent is ondergebracht bij Zuyd Hogeschool. Bij loopbaanproducten kun je hier meer over lezen.

SLC logo.png

Schakel BV

Schakel BV, sterk in samenwerking, is een onafhankelijke onderneming met een dienstverlening volledig gericht op samenwerking. Schakel BV werkt volgens het 'Schakel Principe'. Aangesloten leden kunnen op de gebieden Mens - Kennis - Middel - Opleiden en Trainen hun behoefte of aanbod bekend maken. Hierop kunnen andere leden reageren. Daaruit ontstaan verbindingen. Vraag en aanbod wordt op die manier bijeen gebracht. Samenwerking ontstaat.

schakel.png

EIZT

EIZT is een erkend Expertisecentrum. De afkorting staat voor Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie. EIZT wil fundamenteel bijdragen aan een gezonde zorgeconomie. Met onderzoek bouwt zij aan een toekomstbestendige zorg. Met scholing en training van huidige en toekomstige professionals verankert zij zorginnovaties in de praktijk. Technologie loopt als een rode draad door deze doelstellingen.

EIZT algemene logo.jpg

ZTL

ZTL is het Kenniscentrum voor technologie in de zorg. EIZT en ZTL werken nauw samen. Daarin bouwt ZTL vooral aan onderwijsprogramma's, beroepsopleidingen en bij- en nascholing, die inspelen op kennis en kunde die voor de implementatie van nieuwe zorgconcepten nodig zijn. Het accent ligt bij techniektoepassingen in de zorg.

Zorgtechniek Limburg.jpg