Ons doel

Zorgacademie Parkstad Limburg is een samenwerkingsverband van zorg- en onderwijsinstellingen. Samen willen wij zorgen voor een gezonde ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de zorg.


Dreigend tekort aan zorgpersoneel

De zorgsector in Nederland is één van de grootste werkgevers. Door de demografische ontwikkelingen in Nederland, en met name in Limburg, worden op termijn personeelstekorten in deze sector verwacht. Ook zullen, door nieuwe ontwikkelingen, steeds andere eisen aan medewerkers worden gesteld. De Zorgacademie Parkstad Limburg zet zich in om dit dreigende tekort aan zorgpersoneel te voorkomen, maar ook om (toekomstige) medewerkers in de zorg goed op te leiden zodat zij kunnen blijven voldoen aan de eisen die het werken in deze sector vraagt.

Samen werken aan een oplossing

De Zorgacademie is een samenwerkingsverband van werkgevers en opleiders in de zorg. Betrokken partijen beseffen dat een gezonde ontwikkeling van de arbeidsmarkt en opleidingen in de zorg alleen op te lossen is door een gezamenlijke aanpak. Samen kunnen zij de kwaliteit van opleidingen en scholing verbeteren, zodat er meer en goed opgeleid personeel beschikbaar is voor de zorg.