Technology in Care

Het lectoraat Technologie in de Zorg van Zuyd Hogeschool wil actief bijdragen aan innovaties in de langdurende zorg. Samen met zorginstellingen, professionals, bedrijven, cliënten van zorg- en kennisinstellingen wordt onderzoek gedaan en worden innovatieprojecten uitgevoerd.


De resultaten worden vertaald naar het onderwijs en naar de praktijk van de zorg. Alle projecten gaan over de toepassing van technologie in de (langdurende) zorg. Technologie is immers één van de oplossingsrichtingen om in de naaste toekomst te kunnen voldoen aan de sterk groeiende behoefte aan zorg. Het doel is steeds de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te ondersteunen met technologie, die soms door de cliënt en soms door de zorgprofessional gebruikt wordt.


Voorbeelden van projecten zijn zorgrobots en ZorgTV. Meer informatie over het lectoraat Technologie in de Zorg en de projecten vindt u op zuyd.nl.


Sociale robots in de ouderenzorg

De ontwikkeling van de technologie maakt het stap voor stap mogelijk sociale robots in te zetten in de (ouderen-)zorg. Robots als de Paro en Pleo hebben een hoog aaibaarheidsgehalte en het vermogen te interacteren met mensen. Wij ontwikkelen met een aantal zorgverleners in de regio een interventieprogramma met robots voor de psychogeriatrische intramurale ouderenzorg.


Leefstijlmonitoring en ZorgTV

Diverse zorgorganisaties werken samen aan de projecten leefstijlmonitoring en ZorgTV. Doel is te komen tot een inbedding van deze vormen van zorg op afstand in de reguliere dienstverlening van de desbetreffende organisaties. Het onderzoek is dan met name gericht op de condities waaronder deze diensten kunnen worden ingezet en hoe de interne organisatorische aspecten kunnen worden geregeld.