Strategische personeelsplanning

De Zorgacademie werkt samen met haar partners aan een strategische oplossingen voor personeelstekorten en -overschotten. Samen streven zij een gezonde zorgarbeidsmarkt na waarin voldoende en voldoende geschoolde werknemers beschikbaar zijn en zorgmedewerkers gedurende de gehele loopbaan carrièrekansen geboden worden.

Gemeenschappelijk model

De Zorgacademie gelooft dat een gemeenschappelijk model van strategische personeelsplanning waardevol is voor zowel werkgevers in de zorg als onderwijsinstellingen en de regio. Toekomstige personeelstekorten en -overschotten worden duidelijk zichtbaar, waardoor het mogelijk is om deze knelpunten te voorkomen of op te lossen.


Gezamenlijk opleidingsplanningsmodel

Op dit moment onderzoeken de drie zorginstellingen of zij gemeenschappelijk een zelfde model kunnen toepassen om de opleidingsbehoefte van hun eigen medewerkers in kaart te brengen. Dit gezamenlijke model wordt gezien als eerste stap om te komen tot een meer strategische benadering van de opleidingsplanning in de regio.


Bijdragen aan kennisdeling

De kracht zit in de gezamenlijke benadering. Want op basis van personele inzichten op de korte en middellange termijn kunnen partijen elkaar oplossingen bieden.