Shared services

De Zorgacademie zet zich in voor slimmere samenwerking op het gebied van opleiden en trainen, kennisdeling en alle processen bij partners die hieraan dienstbaar kunnen zijn.


Ontwikkelingen

De komende periode zal samenwerking worden onderzocht en opgezet op de navolgende gebieden:

  • samenwerking van de stagebureau's van de deelnemende zorginstellingen
  • uitbreiding van het gezamenlijk opleidingsaanbod
  • invoeren van een gezamenlijk model van opleidingsplanning
  • meerwaarde onderzoeken van samenwerking op het gebied van literatuurvoorziening en kennisdeling.
  • een gezamenlijke pool van experts voor specifieke onderdelen van opleidingsprogramma's
  • een gezamenlijke pool van coaches, opleiders en trainers
  • gezamenlijke inkoop van e-learning licenties


De uitwerking van business cases maakt zichtbaar welke voordelen het delen van services heeft. Samenwerking leidt tot kostenefficiency, borging van specifieke expertises en het makkelijker overnemen en implementeren van best practices.