Centra voor Zorg, Welzijn en Leren

Centrum Zorg, Welzijn en Leren (ZWL) is een samenwerkingsproject van het Arcus College, het Emmacollege (Heerlen), Sophianum (Gulpen), Zuyd Hogeschool en zorgorganisatie Sevagram (Heerlen).


Een Centrum Zorg, Welzijn en Leren is binnen Sevagram hetzelfde als binnen elke zorginstelling: een afdeling waar ouderen wonen en verzorgd worden die dit niet meer zelfstandig kunnen. Of een afdeling waar zorgvragers gereactiveerd worden. Het bijzondere van dit centrum ZWL is dat het er niet alleen zorg aan deze ouderen wordt geboden.


Brede wisselwerking

Het is namelijk een plek waar mensen samenwerken en van elkaar leren. Van vmbo-leerlingen tot studenten van mbo en hbo. En van medewerkers (werkbegeleiders en praktijkopleiders) van Sevagram tot docenten van diverse scholen.


De leerlingen/studenten worden voorbereid en opgeleid voor een baan in de gezondheidszorg en draaien mee in het hele zorgproces. Natuurlijk blijft het verlenen van kwalitatief goede zorg aan zorgvragers voorop staan in deze praktijk- en leeromgeving.


Kijk voor meer informatie over ook op de website van Sevagram