Living Labs Parkstad

Zorgacademie stimuleert kennisdeling op verschillende niveaus met als doel een werkplaats voor innovatie te creeren.

Informatie delen

Wie bij welke innovatie betrokken is, is binnen instellingen soms niet bekend. Ook over de instellingsgrenzen is kennis van elkaars innovatieprojecten niet vanzelfsprekend. De Zorgacademie wil kennisdeling tussen overheid, onderwijs, zorg en het bedrijfsleven stimuleren. Want breed gedragen zorg- en onderwijsinnovaties dragen niet alleen bij aan doelmatige zorg door opgeleid en gekwalificeerd personeel maar ook aan kostenbesparingen en het betaalbaar houden van zorg.

Werkplaats voor innovatie

Door de samenwerking tussen overheid, onderwijs, zorg en het bedrijfsleven maximaal te benutten en op meerdere niveaus kennis te delen ontstaat er een levendige werkplaats voor zorg- en onderwijsinnovaties. Dit zal Parkstad op de kaart zetten als zorg- en innovatieregio. De zorgacademie zet zich hiervoor in door partnerinstellingen te enthousiasmeren voor deelname aan vernieuwende projecten en om kennis te delen.