Zorg- en onderwijsinnovatie

Techniek speelt een steeds grotere rol in het zorgproces. Nieuwe technologische ontwikkelingen in de robotica en domotica zorgen voor veranderingen in de zorgsector.


Door te nieuwe technieken staat een verzorgende minder lang aan het bed van een patiënt. Mensen kunnen langer zelfstandig functioneren, en hierdoor is er minder zorgpersoneel nodig. Verder spelen lectoren in het beroepsonderwijs met hun onderzoek in op praktijkvragen die bij de zorginstellingen leven.


Koppeling met beroepsonderwijs

Bij alles wat men ontdekt en leert wordt gekeken wat dit voor het beroepsonderwijs betekent. Ook krijgen nieuwe ontwikkelingen in bij- en nascholingsprogramma's een plek. Zo komen onderwijs- en zorginnovatie samen in het skillslab, de leer- en trainingsplek waar men in een nagebootste situatie vaardigheden kan oefenen zonder risico voor patiënten. Er wordt dus een brug geslagen tussen vraag en aanbod.


Centrale partners van de Zorgacademie hierin zijn de onderwijsinstellingen, het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (Eizt) en het Kenniscentrum voor innovatief vakmanschap zorg en techniek (Zorgtechniek Limburg).


Vijf innovatiegebieden

Er wordt op vijf onderwerpen gewerkt aan zorginnovatie

  1. het ontwikkelen van een door de partners in de zorgacademie ‘gedragen' zorginnovatieprogramma dat richting geeft aan gezamenlijke activiteiten op het terrein van innovatie en onderzoek;
  2. het realiseren in concrete projecten en activiteiten;
  3. het ontwikkelen van scholings- en trainingsmateriaal m.b.t. concrete zorginnovaties;
  4. het ontwikkelen van informatiemateriaal over de (eigen) zorginnovatieprojecten en het toegankelijk maken via de virtuele leeromgeving van de zorgacademie;
  5. het ontwikkelen c.q. ontsluiten van informatie over voor professionals relevante (niet eigen) zorginnovaties, en die informatie toegankelijk maken via de virtuele leeromgeving. Voor elk van deze deelopdrachten is een kleine werkgroep samengesteld, waarbij steeds een medewerker van het lectoraat technologie in de zorg van Zuyd Hogeschool de coordinatie verzorgde.

Innovaties in de zorg leiden tot de ontwikkeling van nieuwe zorgberoepen waarvoor door de samenwerkende instellingen ook nieuwe opleidingen, bij- en nascholingsprogramma's worden opgezet.