Co-creatie in de zorg

In de zorg wordt stevig geïnnoveerd. Met minder mensen meer zorg bieden betekent dat gezocht wordt naar 'slimme' oplossingen om dat mogelijk te maken. En die slimme oplossingen komen steeds meer via co-creatie tot stand.


Overheid, onderwijs en bedrijfsleven werken intensief samen om de zorg toekomstbestendig te maken en innovaties in de praktijk te laten landen. De Zorgacademie wil hieraan bijdragen, o.a. door verbindingen te stimuleren, uitwisseling van kennis te bevorderen en onderwijsprogramma's op de ontwikkelingen in de zorg te laten aansluiten.


Verbindingen in de regio

Zuid Limburg geeft met de Health Campus, het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (Eizt) en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Zorg en Techniek (ZTL) een stevige impuls aan innovatie in de zorg.


De drie Limburgse ROC's (waaronder Arcus) die in ZTL participeren, de verbinding van ZTL met Eizt en de verbindingen die Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en Universiteit Maastricht in de regio leggen zorgen voor ongekend veel mogelijkheden om innovaties uit te vinden, te onderzoeken en toe te passen.


De concentratie van deze instellingen in Zuid Limburg, en in Parkstad in het bijzonder, maakt de regio bijzonder attractief om vernieuwingen in de zorg te realiseren en de regio daarmee te profileren als zorgvernieuwingsregio.