Omgaan met verbale agressie

Mensen reageren op elkaar. Ze gebruiken daarbij allerlei communicatievormen: woorden, stemgebruik, de manier van kijken, gedrag, houding. In de omgang met (agressieve) mensen is de manier van communiceren van groot belang, omdat je eigen gedrag een reactie uitlokt bij die ander en andersom.

Door je eigen manier van communiceren goed te kennen (en te kiezen) kun je beter omgaan met (agressieve) mensen.


Doelgroep

Medewerkers die in hun dagelijkse werk direct contact hebben met patiënten/cliënten en meer inzicht, kennis en vaardigheden willen ontwikkelen in de omgang met verbale agressie. Wel dient u de OMA-basis training te hebben afgerond.


Inhoud en werkwijze

In de training wordt met behulp van de Roos van Leary gekeken naar interacties waarbij verbale agressie een rol speelt.

De cursus is praktijkgericht en interactief. Inbreng van casuïstiek is gewenst. Gespreksvaardigheid wordt geoefend met een acteur.

Na afronding van de cursus heeft de deelnemer meer zicht op zijn/haar eigen aandeel en mogelijkheden in de omgang met verbale agressieve personen.

De focus binnen de training ligt op preventieve interventies en het aanreiken van gedragsalternatieven in conflictsituaties.


Duur

De training duurt 3 dagdelen.


Certificaat

Nadat je alle dagdelen aanwezig bent geweest, ontvang je een certificaat.


Trainers

Interne trainers van Mondriaan.


Inschrijven

Inschrijven kan rechtstreeks via de button 'Inschrijven'.

Medewerkers die bij Mondriaan werken, s.v.p. inschrijven via het interne Leerportaal.


Vragen

Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar Mondriaan.