Omgaan met agressie voor ambulante medewerkers

Mensen reageren op elkaar. Ze gebruiken daarbij allerlei communicatievormen: woorden, stemgebruik, de manier van kijken, gedrag, houding. In de omgang met agressieve mensen is de manier van communiceren van groot belang, omdat je eigen gedrag een reactie uitlokt bij die ander en andersom.

Door je eigen manier van communiceren goed te kennen (en te kiezen) kun je beter omgaan met agressieve mensen.


Doelgroep

Ambulante medewerkers.


Inhoud en werkwijze

Thema's die aan de orde komen:

  • Wat is agressie en welke vormen kun je herkennen?
  • Op wie kan agressie gericht zijn
  • Het ontstaan van een reactie op agressief gedrag en welke alternatieven zijn er?
  • Territoriumleer
  • Veilig op huisbezoek
  • Risico-inschatting
  • Telefonische agressie
  • Communicatievaardigheden

De cursus is praktijkgericht en interactief. Inbreng van casuïstiek is gewenst zodat er een koppeling van theorie naar praktijk kan plaatsvinden. Gesprekvaardigheid wordt geoefend met een acteur.


Duur

De training duurt 3 dagdelen van 3,5 uur.


Certificaat

Nadat je alle dagdelen aanwezig bent geweest, ontvang je een certificaat.


Trainers

Interne trainers van Mondriaan.


Inschrijven

Inschrijven kan rechtstreeks via de button 'Inschrijven'.

Geïnteresseerden, werkzaam bij Mondriaan, Sevagram of Zuyderland s.v.p. inschrijven via het interne portaal.


Vragen

Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar Mondriaan.