Dementie module 2: Gedragsproblemen


Nadat je module 1 'Dementie' heb afgesloten, kun je deelnemen aan module 2 'Gedragsproblemen'


Doelgroep

Helpenden/verzorgenden/EVV-ers/verpleegkundigen/activiteitenbegeleiders.


Inhoud en werkwijze

Tijdens de bijeenkomst( 2,5 uur) krijg je meer inzicht in de relatie tussen dementie en de daaraan gerelateerde gedragsproblemen. Ook leer je hoe je kunt omgaan met daaruit vloeiend moeilijk gedrag. Je verwerft inzicht in de belevingswereld van de dementerende en zijn/haar omgeving. Daarbij leer je door middel van observatie en rapportages informatie te verzamelen. Een goede analyse van het gedrag wordt uitgediept.


De module bestaat uit een theoretische voorbereiding, waarbij je een voorbereidende opdracht maakt en een plenaire bijeenkomst. Je uitgewerkte opdracht neem je mee naar de bijeenkomst. Daar wordt deze besproken én wordt de vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk.


Trainers

Psychologen team Sevagram.


Inschrijven

Inschrijven kan rechtstreeks via de button 'Inschrijven'.
Geïnteresseerden werkzaam bij Mondriaan, Sevagram en Zuyderland s.v.p. inschrijven via het interne portaal.


Vragen

Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar Sevagram.